Gratulerer med den internasjonale frivilligdagen 5 des

Viggo Bjørge er nominert til den nasjonale Frivilligprisen. Utdeling kan du lese meir om i nyhende-samandrag.

Her er eit kort samandrag av nokre prosjekt og aktivitetar vi har for tida.......

Les mer

Her kan du finne nokre aktivitetar for flyktning og innvandrar

Les mer

Frivilligheten i samfunnet er stor, og dei frivillige organisasjonane i Lindås med nærare 350 forskjellige lag og foreiningar, gjer ein formidabel innsats. Står på året rundt, i år etter år.

Les mer

Det er mykje god helse i frivillig engasjement relatert til helse og omsorg. Det å bry seg gjer noko med ein sjølv.....

Les mer

Innbyggjarane i Lindås kommune må kunne vere aktive kvar dag etter eigne ønskje og føresetnader på allment tilgjengelege område i naturen og i anlegg i nærleiken av der dei bur. Lindås kommune skal saman med lag/foreiningar leggje tilrette for fysisk aktivitet gjennom å ta vare på eksisterande anlegg og etablering av nye.

Les mer

Me ønskjer at kulturlivet skal bestå av gjensidig respekt for kvarandre kor ingen idear er viktigare enn andre.

Les mer

Her finn du tilbod om aktivitetar knytt til det å vere senior

Les mer

Det blir i løpet av eit år samla inn og flytta enorme mengder med penger og utstyr innan frivillig sektor. Dette skal gå til aktivitet og tilrettelegging. Innsamling, utdeling, prisar, utmerkingar - alt dette dreier seg ofte om pengar og verdiar.

Les mer
2018 © Frivilligsentralen i Lindås